Logo

Nöronütrisyon Online Akademi'ye Hoşgeldiniz

Değerli Meslektaşlarım,

Malnütrisyon, gerek nörolojik yoğun bakım hastalarında gerekse de ayaktan tedavi edilen kronik nörolojik ve nöromüsküler hastalıklarda sıklıkla karşılaşılan ve zaman zaman da arka plana atılan ciddi bir sağlık sorunudur. KEPAN Derneği’nin 2009’da Türkiye genelinde hastanelerde yatan hastalarda yaptığı tarama çalışmasında, nöroloji servisinde yatan hastaların %24’ünde malnütrisyon durumu saptanmıştır. Bizler de nöroloji uzmanları olarak, malnütrisyonun teşhisi, tedavi planının oluşturulması ve uzun vadeli yönetimi konusunda dikkatli şekilde çalışmalıyız.

Nöronütrisyon Online Akademi, nöroloji uzmanlarının beslenme tedavisi hakkında ihtiyacı olabilecek kaynakları biraraya getirmek amacıyla kurulmuş olan bir arşiv websitesidir. İlk adımda, malnütrisyon ve tedavisi ile ilgili özet temel bilgileri içeren bu websitesi, ileride farklı videolar, konuşmalar ve çeşitli dökümanlar ile zenginleştirilecektir.

Bu websitesi “Türk Nöroloji Derneği Nörolojik Hastalıklarda Beslenme ve Nutrisyon Destek Tedavisi Bilimsel Çalışma Grubu” adına Prof. Dr. M. Akif Topçuoğlu, Doç. Dr. Ethem Murat Arsava ve Doç. Dr.Levent Güngör’ün bilimsel sorumluluğunda ve Abbott Nutrition’ın koşulsuz katkılarıyla oluşturulmuştur. Bu başlangıcı tüm çalışma grubunun aktif katkısı ile çok daha ilerilere taşıyacağımıza olan inancım sonsuzdur.

Websitesinin derneğimiz ve nöroloji camiası için faydalı bir kaynak teşkil etmesi amacıyla, iyi çalışmalar dilerim.

Prof.Dr.M.Akif Topçuoğlu

Türk Nöroloji Derneği Nörolojik Hastalıklarda Beslenme ve Nutrisyon Destek Tedavisi Bilimsel

Çalışma Grubu Moderatörü (2011-2012)

Hacettepe Üniversitesi Nöroloji A.D. Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ethem Murat Arsava

Türk Nöroloji Derneği Nörolojik Hastalıklarda Beslenme ve Nutrisyon Destek Tedavisi Bilimsel

Çalışma Grubu Moderatörü (2012-2014)

Hacettepe Üniversitesi Nöroloji A.D. Öğretim Üyesi

Devamını Oku...